KlubEkspertow.pl Zonglowanie-millsmess-banner
Szukaj
  Home » Zamieszczanie filmów Moje konto     
Kategorie
Dom i ogród
Edukacja
Gry i zabawy
Medycyna: badania i leczenie
Muzyka
Obsługa samochodu dla każdego
Podróże i sport
Sprawdzone przepisy kulinarne
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Rejestracja konta

Przypomnienie hasła
Wyszukiwanie
Wyraz(y):
Kategoria:
Zamieszczanie filmów
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW NA STRONIE KLUBEKSPERTOW.PL

Misją KlubEkspertów.pl jest propagowanie wiedzy o otaczającym świecie w jego różnych aspektach poprzez prezentacje wideo. Zamieszczamy tutaj materiały, demonstracje przybliżające wiedzę a także instruktaże i porady mogące przydać się w zwykłym życiu. Dlatego nadsyłane do nas klipy powinny posiadać walor edukacyjny lub poznawczy.


ZASADY OGÓLNE
1. Autor przesyłając za pomocą e-maila: admin(at)klubekspertow.pl film (zalecenia techniczne poniżej, w załączniku 1), wyraża zgodę na jego nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikacje w serwisie KlubEkspertow.pl oraz na korzystanie z filmu na wszystkich polach eksploatacji.

2. Autor upoważnia administratora KlubEkspertow.pl do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Autora filmów. Dotyczy to również umieszczenia na filmach znaku (logo) KlubEkspertow.pl.

3. Przesyłając film Autor oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania filmem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z filmu (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania filmu na wszystkich polach eksploatacji

b) informacje zawarta w przesłanych filmach jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo celowo w błąd.

4. Autor oświadcza, iż osoby utrwalone w filmach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w szczególności w sieci Internet i taką zgodą dysponuje.

5. Autor przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w
pkt. 3 i 4 Regulaminu na każde żądanie administratorów
KlubEkspertow.pl.

6. Autor klipu, przesyłając
KlubEkspertow.pl ponosi pełną odpowiedzialność za zawartą w nich treść oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne.

8. Autor filmu upoważnia
KlubEkspertow.pl do zamieszczania na stronie internetowej (pod filmem), informacji o osobie prezentującej określone informacje na materiale video. Informacje te, Autor filmu prześle wraz z filmem na adres admin(at)klubekspertow.pl

9. Przesyłając filmy Autor wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez
KlubEkspertow.pl przez czas nieoznaczony.

10.
KlubEkspertow.pl zastrzega sobie prawo do:

a) natychmiastowego skasowania każdego pliku zawierającego film, bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia (również nieumyślnego) przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

b) zaprzestania przyjmowania materiałów video, po uprzednim powiadomieniu Autorów na stronie www.
klubekspertow.pl

c) kontaktowania się z autorem przy wykorzystaniu adresu e-mail, który Autor podał w momencie wysłania filmu.

d) do odmowy publikacji klipów.

11.
KlubEkspertow.pl ma prawo do nieopublikowania nadesłanego filmu w przypadku braku możliwości technicznych do jego zamieszczenia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów serwisu KlubEkspertow.pl

12.
KlubEkspertow.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Autora spowodowane
zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu
Autora, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika
wirusami.

13. Autor lub osoba prezentująca materiał dołoży wszelkich starań, aby odpowiadać na zapytania użytkowników dotyczące zamieszczonych filmów. Pytania te będą przekazywane na skrzynkę pocztową Autora lub osoby prezentującej materiał za pośrednictwem skrzynki pocztowej serwisu
KlubEkspertow.pl
KlubEkspertow.pl zobowiązuje się do nie przekazywania żadnemu użytkownikowi adresu e-mail Autora lub osoby prezentującej materiał. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Autor lub osoba prezentująca materiał wyrazi taką zgodę na piśmie.

14.
KlubEkspertow.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

15. Ponieważ zasady zamieszczania filmów są wiążące dla Autora, należy co pewien czas odwiedzać niniejszą stronę w celu sprawdzenia aktualnego regulaminu.

16. Przed przesłaniem materiałów na adres admin(at)
klubekspertow.pl, należy uważnie przeczytać powyższy
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW NA STRONIE KLUBEKSPERTOW.PL, oraz zarejestrować się na stronie jako użytkownik. Przesyłając film Autor potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

ZAŁĄCZNIK 1:
WARUNKI TECHNICZE DOTYCZĄCE FILMÓW PUBLIKOWANYCH W KLUBEKSPERTOW.PL


1. Pojedynczy klip nie powinien przekraczać 2,5 minuty. Jeśli jest dłuższy, należy go podzielić na części. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zamieszczenie dłuższego klipu. Konieczna jest wtedy konsultacja z administratorem serwisu. (admin(at)
klubekspertow.pl)

2. Parametry techniczne, typowe dla popularnych cyfrowych kamer wideo:
format video: MPEG-2, WMV (Windows Media Video, który jest standardowym formatem systemu Windows),
Format obrazu: 4:3 (preferowany) lub 16:9
Rozdzielczość minimalna: 640x480
Kodowanie: dowolny (rozsądny) bitrate
Ilość klatek na sek.: 25
Audio: stereo, 32kHz (minimalne)

3. Rozmiar plików.
Pliki wideo o wielkości do 10MB można przysyłać na adres e-mail: admin(at)
klubekspertow.pl Pliki wideo powyżej 10MB, prosimy nadsyłać do publikacji, nagrane na płytach CD/DVD, po wcześniejszym umówieniu.

4. Nadsyłane materiały wideo muszą zawierać:
- czytelną informację o prezenterze (ekspercie) w formie przedstawienia się na początku klipu bądź jako informacja tekstowa, która powinna być dołączona w osobnym pliku do przesłanego materiału wideo. Informacje te to: imię i nazwisko, zwięzłe określenie kompetencji (inżynier serwisowy, wykładowca, majsterkowicz, pasjonat, trener, mechanik, itp. Przykłady są pod zamieszczonymi już filmami)
- jasno określony temat i kategorię prezentacji.

5. Do klipu należy dołączyć wersję tekstową treści prezentacji w formie pliku tekstowego RTF lub DOC.

6. Publikowany klip jest wizytówką autora. Do niego należy zadbanie o merytoryczną jak i techniczną jakość prezentacji.
Uwagi o obrazie:
- Klipy budują wizerunek autora i prezentera. Twarz prezentera to obowiązkowy element każdego klipu.
- Skup uwagę widza na treści. Prezentacja "przy tablicy" lub jako "gadająca głowa" musi być bardzo wciągająca, żeby ktokolwiek chciał ją oglądać.
- Niech nic co nie jest potrzebne nie pojawia się w polu widzenia, by niepotrzebny szczegół nie odwrócił uwagi widza. (kable, mikrofony, przechodnie, hałasująca śmieciarka)
- Widz chce dobrze widzieć to co autor chce mu pokazać dlatego należy zadbać o: właściwe oświetlenie, stabilizację obrazu (np. przez użycie statywu)
- Jeśli w klipie pojawiają się nazwy będące czyjąś własnością, upewnij się, że możesz ich użyć. Najlepiej, dla własnego dobra, uzyskaj zgodę właściciela. Dotyczy to np. prywatnych budynków, szyldów czy logo na odzieży czy sprzęcie.

Uwagi o dźwięku:
- Mowa powinna być zrozumiała i czytelna. Zalecane jest używanie mikrofonu kierunkowego.
- Ważna jest żywość przekazu. Nic tak nie odrzuca słuchacza jak mechaniczne czytanie z kartki.
- Należy usunąć z pola słyszenia wszystko co utrudni słuchanie tego co prezenter ma do powiedzenia.
- Podkłady muzyczne są mocno odradzane, chyba, że są absolutnie niezbędne, a ty posiadasz zgodę na ich wykorzystanie,
- Klip powinien być dokładnie przesłuchany zanim zostanie wysłany.
Powrót
Nowości
Zobacz wszystkie
Najpopularniejsze
Naprawa baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej
Naprawa baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej
Strojenie mandoliny
Strojenie mandoliny
Wymiana wycieraczek samochodowych z uchwytem hakowym
Wymiana wycieraczek samochodowych z uchwytem ...
Mandolina - wprowadzenie cz.1
Mandolina - wprowadzenie cz.1
Jak skutecznie nauczyć dziecko jazdy na rowerze
Jak skutecznie nauczyć dziecko jazdy na rowerze
Wymiana  żarówki świateł drogowych i mijania w Daewoo Lanos
Wymiana żarówki świateł drogowych i mijania ...
Zamieszczanie filmów   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Mapa strony
Powered by 2008 oscGold ©2008-2009 KlubEkspertow.pl. All Rights Reserved